Een financieringsbelofte? Zo werkt het!

Heb je concrete interesse in één of meerdere bouwnummers? Dan ontvangen wij graag een financieringsbelofte bij jouw inschrijving. Een financieringsbelofte geeft aan wat je bij de bank kunt lenen of het toont aan dat je met eigen middelen kunt betalen. Dit document kun je, zodra de verkoop is gestart, uploaden in je persoonlijke account. LIV Hypotheken, partner van Newtonpark, helpt je graag aan deze financieringsbelofte. De financieringscheck bij LIV Hypotheken is gratis en je privacy is volledig gewaarborgd. Natuurlijk kun je ook een financieringsbelofte bij een lokale hypotheekadviseur van jouw keuze opvragen. Je kan de financieringsbelofte op basis van de huidige prijs bandbreedtes opstellen.

Voordeel bij toewijzing woningen

De financieringsbelofte werkt in je voordeel bij het toewijzen van de woningen in Newtonpark. Bij de toewijzing van de woningen kijken we als eerste naar jouw voorkeuren. Zijn er meerdere geïnteresseerden voor hetzelfde bouwnummer? Dan kijken we naar de financieringsbelofte.

image alt

Voorwaarden brief

De financieringsbelofte is een gewaarmerkte brief waarin staat wat je bij de bank kunt lenen. Let erop dat erin staat dat jij – bij het door jou opgegeven inkomen, vermogen en/of schuld – het benodigde bedrag voor jouw gewenste woning kunt lenen of met eigen middelen kunt betalen. Aan je financieel adviseur kun je vragen welke gegevens hij of zij daarvoor nodig heeft.

De brief laat je opstellen door LIV hypotheken of je eigen hypotheekadviseur/verstrekker. Nadat de verkoop is gestart kun je deze brief uploaden in je online account. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing verwijderen wij de gegevens van de financieringsbelofte uit onze systemen.

Voorbeeld brief financieringsbelofte

Verklaring aankoop uit eigen vermogen

Als je jouw woning helemaal uit eigen middelen financiert, heb je geen financiële check nodig. In dat geval dien je de verklaring 'aankoop geheel uit eigen vermogen' in te vullen en aan ons te retourneren. Nadat de verkoop is gestart kun je bij het doorgeven van je voorkeuren het document uploaden in jouw account. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing verwijderen wij de gegevens van de verklaring aankoop uit eigen vermogen uit onze systemen.

Als de inschrijving is gesloten, is het goed om te weten dat je de verklaring - aankoop geheel uit eigen vermogen - vanaf dat moment niet meer kunt wijzigen. De toewijzing heeft immers op basis van de opgegeven criteria plaatsgevonden. Als je een woning in optie krijgt en je gaat tot aankoop over hou er dan ook rekening mee dat de ontbindende voorwaarde 'voorbehoud financiering' in de aannemingsovereenkomst komt te vervallen.

Verklaring aankoop eigen vermogen

Wel doen

  • Alleen een brief uploaden
  • Pas uploaden nadat de verkoop is gestart
  • Mét vermelding van het benodigde bedrag
  • Brief niet ouder dan 3 maanden

Niet doen

  • Al jouw financiële gegevens naar ons sturen
  • Brief mailen vóór start verkoop
  • Brief uploaden als deze niet aan alle voorwaarden voldoet
  • Brief uploaden als deze ouder is dan 3 maanden
Iets vragen? Neem contact op
Hoe wil jij wonen in Newtonpark? Bekijk aanbod