Hoera, de hoera-brief van Newtonpark fase 2A en 2B is verstuurd!

4 oktober '23

Dit betekent dat alle opschortende voorwaarden zijn vervuld die benoemd staan in de koop-aanneemovereenkomst en dat de bouw van deze 25 woningen definitief van start gaat. Alle kopers in deze fases kunnen naar de notaris voor de juridische levering.

Naar de notaris

De opschortende voorwaarden, zoals opgenomen in de koop-aannemingsovereenkomst, zijn vervuld. Alle kopers zijn op de hoogte gebracht en worden uitgenodigd om de akte van levering en de hypotheekakte (indien van toepassing) te laten passeren bij de notaris.

Als je een (gedeeltelijke) hypotheek nodig hebt, stuur dan (via je bank of adviseur) zo snel mogelijk je hypotheekstukken naar de notaris. Als je uit eigen middelen betaalt, verzoeken wij je direct contact op te nemen met de notaris om dit kenbaar te maken. Zodra de notaris de benodigde documenten heeft ontvangen, word je uitgenodigd om de akte van levering en de eventuele hypotheekakte te komen ondertekenen.

Planning start bouw

Op dit moment worden de voorbereidingen voor de bouw van de woningen getroffen. Zo worden er in de fabriek een aantal onderdelen van de woningen gefabriceerd, zoals de funderingsbalken, vloeren en (dragende) wanden. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2024 daadwerkelijk gestart wordt met de bouw. Uiteraard houden we je op de hoogte van de voortgang.

Trebbe Wonen wenst alle kopers een voorspoedige bouwtijd toe.

  Contact
  Actueel aanbod